Как да изберем

GSM комуникатор?

Какво е
GSM комуникатор?

Това е устройство което служи за дистанционнен контрол или наблюдение от телефона. В него се поставя SIM карта на оператор по ваш избор. След което настройвате оторизираните телефонни номера. Не са нужни интернет или мобилни данни. В послдествие ще можете с едно безплатно позвняване:

 • Да включвате и изключвате даден уред.
 • Да осъществявате гласова връзка с отдрещната страна
 • Да получавате известия на телефона за настъпили събития
 • Много други

Какво трябва да знам преди да започна въпросника?

Когато изберете опция от всеки сектор, натиснете бутона под тази опция, така че алгоритъма на въпросника да Ви насочи към следващият въпрос, в завсимост от предходните Ви избори.

ДА ЗАПОЧВАМЕ!

За какво искам да използвам GSM Комуникатора?

Ето че започваме с първата част! Има много голям избор на GSM комуникатори, но основопокаагщо е да знаем за какво ще ни трябва? Ако не намерите вашето приложение сред тях, се свържете с нас на lesi@lesibg.com и ние ще Ви помогнем. (4 опции).

Дистанционно управление на врати, бариери и други уреди

 • Когато много хора трябва да отварят и затварят бариера, врата. 
 • Дистанционно управление на всякакви електроуреди

Дистанционно наблюдение

 • Известие по телефона  при  спиране на ток
 • При настъпило алармено събитите
 • При възобновяване на основното захранване
 • Наблюдение на температура и други параметри

Самотоятелна аларма на дом/имущество

 • Получаване на известие по телефон когато някой датчик се активира
 • Получаване на известие по телефона когато има алармено събитите

Гласова връзка

 • Като разговорен модул в асансьорна кабина
 • Като домофонна система
 • Гласова в предприятия при пропускателни бариери

(Изберете приложение преди продължите)

Къде искам да използвам
Гласовата връзка?

В асансьорна кабина

За връзка между бедстващи хора в асансьорната кабина и асансьорните техници

Друго

За всякакви гласови връзки, при които едната страна натиска бутон на панела и звъни на предварително избрани телефонни номера. 

(Изберете опция преди да продължите)

Колко човека искам да управляват?

Тъй като комуникаторите имат различни входове и изходи за различен брой хора, изберете една от трите опции тук за да ви насочим към най-подходящият Комуниактор за Вас.  (3 опции)

До 4 човека да отварят една врата, бариера или друг уред.

 • ако искате до 4 потрбителя да управляват един уред. (да вдигат бариера, да отключват врата и др.). Подходящо за домове, офиси с малък борй обитатели.

До 1000 човека да управляват една бариера, врата или друг уред.

 • ако искате до 1000 потрбителя да управляват един уред. (да вдигат бариера, да отключват врата и др.) Подходящо за публични места където има голям човекопоток. 

До 8 човека да упралвяват много уреди (до 17 бр.)

 • Изберте това, когато искате до 8 човека да управляват до 17 различни уреда. Подходящ за индустриални среди където от разтояние трябва да се включват и изключват различни релета/уреди.

(Изберете опция преди да продължите)

Колко зони (сензори) искам да наблюдавам?

 (3 опции)

Само 1 зона, която да наблюдавам.

Подходящо за наблюдение на  датчици за движение. Ако имате няколко, могат да се свържат паралелно и така да получите известие независимо кой се включи. 

До 5 зони и дистанционно да управлявам включвам/изключвам.

Подходящо за наблюдение на няколко датчици за движение, когато желаете да знаете точно от кой е дошъл сигналът. Може да се използва и за известяване при спиране на тока, пускане и други събититя. Тези комуникатори разполагат и с един изход за управление с който вие дистанционно ще можете да отключвате/ заключвате врата, да изключвате алармата или друго действие.

До 8 зони и дистанционно да управлявам включвам/изключвам.

Подходящо за наблюдение на няколко датчици за движение, когато желаете да знаете точно от кой е дошъл сигналът. Може да се използва и за известяване при спиране на тока, пускане и друхи събититя. Тези комуникатори разполагат и с изходи за управление с които вие дистанционно ще можете да отключвате/ заключвате врата, да изключвате алармата или друго действие.

(Изберете опция преди да продължите)

Вашият резултат!

Според Вашите отговори, Ви предлагаме тези два комуникатора (2 опции)

Valcor GSM58

 • Има 2 входа за наблюдение. Единият може да се използва за бутон, който да набира телефонните номера записани в комуникатора за връзка, а другият вход може да бъде използван за блокировки.
 • Има памет за събития – може да проверите кога е била осъществявана врзъзка или друго събитите.
 • Може до 8 телефонни номера на техници да се вкарват и на всеки индивидуално да се задават правата.
 • Има  вход за аварийно захранване при отпадане на основното напрежение. 
GSM58 - Разговорно устройство с GSM комуникатор

Valcor GSM568

 • Има 2 входа за наблюдение. Единият може да се използва за бутон, който да набира телефонните номера записани в комуникатора за връзка, а другият вход може да бъде използван за блокировки.
 • Има памет за събития – може да проверите кога е била осъществявана врзъзка или друго събитите.
 • Може до 8 телефонни номера на техници да се вкарват и на всеки индивидуално да се задават правата.
 • Има вградена Li-ion батерия за аварийно захранване. (Няма отделен вход за заварийно захранване) 
Valcor GSM568 - разговорен модул за асансьорни кабини с вгардена Li-ion батерия

Вашият резултат!

Според Вашите отговори, Ви предлагаме тези пет комуникатора (5 опции)

Valcor GSM58

 • Вход за гласова връзка
 • Има 2 входа за наблюдение. Единият може да се използва за бутон, който да набира телефонните номера записани в комуникатора за връзка, а другият вход може да бъде използван за наблюдение на сензори.
 • Има 1 релеен изход за управление.
 • Има памет за събития – може да проверите кога е била осъществявана врзъзка или друго събитите.
 • Може до 8 телефонни номера на потребители да се вкарват и на всеки индивидуално да се задават правата.
 • Има  вход за аварийно захранване при отпадане на основното напрежение. 
GSM58 - Разговорно устройство с GSM комуникатор

Valcor GSM568

 • Вход за гласова връзка
 • Има 2 входа за наблюдение. Единият може да се използва за бутон, който да набира телефонните номера записани в комуникатора за връзка, а другият вход може да бъде използван наблюдение на сензори.
 • Има 1 релеен изход за управление.
 • Има памет за събития – може да проверите кога е била осъществявана врзъзка или друго събитите.
 • Може до 8 телефонни номера на потребители да се вкарват и на всеки индивидуално да се задават правата.
 • Има вградена Li-ion батерия за аварийно захранване. (Няма отделен вход за заварийно захранване) 
Valcor GSM568 - разговорен модул за асансьорни кабини с вгардена Li-ion батерия

Valcor GSM57

 • В комплект с вгарден гласов панел.
 • Има 2 входа за наблюдение. Единият може да се използва за бутон, който да набира телефонните номера записани в комуникатора за връзка, а другият вход може да бъде използван наблюдение на сензори.
 • Има 1 релеен изход за управление.
 • Има памет за събития – може да проверите кога е била осъществявана врзъзка или друго събитите.
 • Може до 8 телефонни номера на потребители да се вкарват и на всеки индивидуално да се задават правата.
 • Има вградена Li-ion батерия за аварийно захранване. (Няма отделен вход за заварийно захранване) 
Valcor GSM57 комуникатор - разговорно устройство "Всичко в едно"

Valcor GSM580

 • Вход за гласова връзка
 • Има 5 входа за наблюдение. Могат да се свържат към 5 бутона/звънеца и в зависимост кой се натисне да звънят на различни номера.
 • Има 1 релеен изход за управление. (Примерно да отключва врата)
 • Има памет за събития – може да проверите кога е била осъществявана врзъзка или друго събитите.
 • Може до 8 телефонни номера на потребители да се вкарват и на всеки индивидуално да се задават правата.
GSM580- домофон Valcor за до 8 телефонни номера

Valcor GSM510

 • Вход за гласова връзка
 • Има 8 входа за наблюдение. Единият може да се използва за бутон, който да набира телефонните номера записани в комуникатора за връзка, а другите вход може да бъде използван наблюдение на сензори.
 • Има до 3 програмируеми изхода. (могат да станат 17) с които дауправлявате различни уреди.
 • Има памет за събития – може да проверите кога е била осъществявана врзъзка или друго събитите.
 • Може до 8 телефонни номера на потребители да се вкарват и на всеки индивидуално да се задават правата.
Valcor GSM510 комуникатор с аудио канал, 8 входа, температура, 4 изхода и възможност за до 17 изхода

Вашият резултат!

Valcor GSM5

 • Има 1 входа за наблюдение на различни сензори.
 • Може до 4 телефонни номера на потребители да се вкарват и на всеки индивидуално да се задават прават1
Valcor GSM5 комуникатор с един вход за наблюдение

Вашият резултат!

Valcor GSM50

 • Има 1 релеен изход за управление.
 • Има 5 входа за наблюдение на различни сензори.
 • Може до 4 телефонни номера на потребители да се вкарват и на всеки индивидуално да се задават правата
Valcor GSM520 -Дистанционно отключване на врати, бариери и други за 129/999 потребителя

Вашият резултат!

Valcor GSM520/540

 • Има 5 входа за наблюдение. Mоже да бъдат използвани наблюдение на сензори.
 • Има 1 релеен изход който да управлявате бариерата/ вратата или друг уред.
 • Има памет за събития – може да проверите кога е била осъществявана врзъзка или друго събитите.
 • Може до 128/999 телефонни номера на потребители да се вкарват и на всеки индивидуално да се задават правата.
Valcor GSM520 -Дистанционно отключване на врати, бариери и други за 129/999 потребителя

Вашият резултат!

Valcor GSM510

 • Има 8 входа за наблюдение. Единият може да се използва за бутон, който да набира телефонните номера записани в комуникатора за връзка, а другите вход може да бъде използван наблюдение на сензори.
 • Има до 3 програмируеми изхода. (могат да станат 17) с които дауправлявате различни уреди.
 • Има памет за събития – може да проверите кога е била осъществявана врзъзка или друго събитите.
 • Може до 8 телефонни номера на потребители да се вкарват и на всеки индивидуално да се задават правата.
Valcor GSM510 комуникатор с аудио канал, 8 входа, температура, 4 изхода и възможност за до 17 изхода

Продуктови Категории