Категории с падащо меню

Фирма "ЛЕСИ-2000" ЕООД успешно приключи европроект!

Дата: 2016-09-10

ЛЕСИ – 2000 ЕООД успешно приключи проект „Засилване на експортния потенциал на ЛЕСИ - 2000 ЕООД“ по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.001-0850, сключен по процедура BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 с ЛЕСИ – 2000 ЕООД.

Общата стойност на проекта е 314 190.09 лв., от които 219 933.07 лева безвъзмездна финансова помощ и 94 257.02 лева собствено съфинансиране.

 

В изпълнение на проекта се закупиха следните активи:

 

1. Система за селективна спойка;

2. Система за автоматична оптична инспекция;

3. Автоматично много-магазинно устройство за зареждане;

4. Автоматично много-магазинно устройство за разтоварване.

 

ЛЕСИ – 2000 ЕООД e производител на висококачествени електронни изделия и системи. Портфолиото на фирмата се състои от: заключващи системи, GSM комуникатори, охранителни системи, модули за дистанционно управление, сградна автоматизация, системи за енергийна ефективност, контрол на достъпа и климатизация на сгради; контролери и електроника за автоматизация; производство и разработка на поръчкова електроника и други.

Дружеството притежава собствени сгради, съобразени с всички изисквания и стандарти за производство на висококачествени електронни продукти. Настоящият проект е логично продължаване на инвестиционната политика за растеж и разширяване на производствения капацитет на фирмата. Целта е увеличаване обема на производството и експортния потенциал чрез повишаване на производителността, технологичното равнище и качеството на произвежданата продукция. Намаление на себестойността на изделията и повишаване на конкурентоспособността. Чрез направените инвестиции в ДМА, дружеството цели подобряване на производствените процеси и внедряване на нови върхови технологии за ресурсна ефективност, повтаряемост, ефикасност и контрол на качеството в производствения процес.

Резултатите от реализацията на проекта са свързани с подобряване на конкурентоспособността на Леси – 2000 ЕООД и засилване на експортния потенциал, чрез внедрени технологии за подобряване на производствения процес, постигане на по-висока производителност, намаляване на производствените разходи и оптимизиране на производствената верига, съответно повишаване на добавената стойност и активно включване във всички етапи на веригата за добавяне на стойност.

Like us on Facebook

 
 

Мини количка

Количката е празна.

Валута

Избрани продукти