Категории с падащо меню

Гаранционни условия

1. Гаранцията се отнася за дефекти, възникнали в процеса на нормална експлоатация през гаранционния период поради човешка грешка в процеса на изработка или некачествени материали и компоненти. Всички такива дефекти се отстраняват безплатно, след като стоката се достави в упълномощена сервизна база.
2. Транспортните разходи по доставка на системата са за сметка на клиента.
3. Дефекти, причинени в следствие на некачествен монтаж се поемат от лицата извършили монтажа.
4. В случай на дефект, разходите и рисковете по доставка до сервиза и обратно са за сметка на купувача.
5. Желателно е изделието да се доставя в сервизната база в оригиналната си опаковка. В противен случай сервизът не носи отговорност за козметични повреди настъпили по време на престоя на изделието в сервиза.
6. Гаранционният срок не тече по време на престоя на изделието в сервиза.
7. Не се считат за гаранционни, проблеми възникнали в следствие на нормално механично износване или дефекти причинени вследствие на неправилна експлоатация.
8. Тази гаранция не се отнася за козметични повреди по корпуса, хромни или други специални покрития, както и за нормалното износване на механични компоненти подложени на износване в процеса на нормална предписана експлоатация.
9. Производителят и сервизът не могат да бъдат отговорни за пропуснати ползи и последвали загуби в следствие на дефекта на стоката или престоят й в сервиза.
10. В случай на нужда от замяна на части, възли или детайли при ремонт, дефектните такива стават собственост на сервиза и се вземат от сервизния работник за отчетност.
11. Ако изделието е доставено за ремонт и след тестове се установи, че отговаря на техническата спецификация, то клиентът дължи такса за тестване, съобразно утвърдения ценоразпис на съответния сервиз.
12. Централният сервиз си запазва правото в отделни случаи или за различни класове изделия да избира място за ремонт на изделието.
13. Никой търговец няма право по какъвто и да е повод да изменя условията на тази гаранция.
14. Гаранционните и извънгаранционни ремонти се извършват в период определен в ЗЗППТ.
15. За консумативи няма гаранция.

16. Стоки изпратени за ремонт, които не са придружени с подробно описание на възникналия проблем, телефонен номер за връзка и адрес за обратно връщане, не се разглеждат и ремонтират!!!

17. Стоки, изпратени за ремонт, които не са придружени с гаранционна карта, се обработват като извънгаранционни!

18. Срокът за сервизно обслужване на продуктите, независимо дали те са в гаранция или не, е 20 работни дни след получаването им в сервиза! 

Безплатно гаранционно обслужване може да бъде отказано в следните случаи:
- При неспазени указания за съхранение, монтаж и експлоатация на изделието.
- При несъответсвие между данните в документите и самата стока или когато табелката със серийния номер е била отстранена или заменена по какъвто и да е начин както и в случаите на нарушаване на запечатващите лепенки.
- При правен опит за отстраняване на дефекта от купувача или други неупълномощени лица.
- При настъпила повреда в следствие на попадане на външно тяло (течности, мазнини, варовик, прах в голяма степен, насекоми и други), под въздействието на агресивна външна среда или не са полагани елементарни грижи за изделието.
- При дефект в следствие на сътресения, удари, механични или електрически претоварвания, получени в следствие на небрежно отношение, при транспорт или природни бедствия (мълния, наводнения, други), при токов удар или неизправности в захранващата мрежа или други причини извън контрола на производителя/ сервиза или форсмажорни обстоятелства. Нормално тези рискове се поемат от извършителя или от съответната застраховка.
- При неспазване инструкциите в съпътстващите документации за монтаж и експлоатация.

Дефектни стоки
§ Ние предлагаме само нови продукти, без видими дефекти, които се транспортират в опаковки на производителя или съответстващи на изискванията му.
§ Ако опаковката е отворена или разбита (не се притеснявайте за външните замърсявания или драскотини по опаковката) веднага обърнете внимание на служителя на куриерската служба. Куриерът е задължен да достави стоките като съхрани тяхната цялост и функционалност.

Отказ за получаване на поръчана и доставена стока
§ Клиент, поръчал стока през електронния магазин и получил същата по пощата, с куриер, или друг вид транспорт, има право да откаже получаването на поръчката, или част от нея след като вече тя му е доставена, само в един от следните случаи:
- при транспортирането стоката или нейната опаковка са повредени;
- доставената стока явно не съответсва на поръчаната от клиента;
- цената не съответства на първоначално оферирата;
- при условията на чл.69,ал.3 от ЗЗППТ;
- рекламации по гореизброените пунктове се извършват само в момента на доставката.
§ Извън изброените случаи, клиентът няма право да откаже получаването и заплащането на поръчаната от него стока. В противен случай той дължи заплащане на извършените разходи за доставка до него и връщане на стоката обратно на доставчика.

Рекламации се приемат, както следва:
§ В 14-дневен срок от получаването на стоката при условие, че бъдат посочени писмено основателни причини за това и се подпише декларация, удостоверяваща, че стоката се намира във вида, в който е получена, без да е била ползвана и е с ненарушена оригинална опаковка.
§ Когато доставената стока е с гаранция, предложена от производителя/вносителя й и клиентът е редовно снабден с гаранционна карта, където са посочени адреси и телефони на гаранционните сервизи, той се обръща директно към посочените сервизи или пунктове.

Отказване или промяна на поръчка
§ Ако искате да откажете направена вече поръчка, някой от продуктите в нея, или да замените даден продукт, обадете се по телефона възможно най-бързо, за да ни уведомите. Необходимо е да ни кажете номера на вашата поръчка, за която искате корекция.

Общи условия:
§ Всички стоки предлагани от ЛЕСИ са нови. Всеки продукт е с изрично указан гаранционен срок.
§ ЛЕСИ гарантира, че към момента на изпращане продуктът няма недостатъци, които да намалят стойността му или годността му за обичайна употреба.
§ Веднага след пристигането на доставката, но не по-късно от 3 (три) дни, клиентът следва да провери дали тя е пълна и дали доставените артикули имат някакви недостатъци.
§ В случай на отчетени недостатъци при получаване на стоката, клиентът следва да уведоми незабавно за вида и количеството им.
§ Гаранционният срок започва да тече от момента на изпращането на пратката.
§ Гаранция не се изпълнява за дефекти, причинени от нецелесъобразно използване на продукта, наднормено натоварване или употреба в разрез с предписанията в гаранцията и техническите характеристики на стоката.

Like us on Facebook

 
 

Мини количка

Количката е празна.

Валута

Избрани продукти