Категории с падащо меню

GSM аларма Valcor GSM50 - комплект

Код: GSM50АK
Описание

GSM комуникаторът Valcor GSM50  е производство на фирма ЛЕСИ. Предназначен е за охрана на домове, офиси, гаражи, магазини, вили, машини, автомобили и други. Управлява се локално (чрез бутон, дистанционно управление или ключ) и дистанционно чрез изпращане на SMS или чрез позвъняване без таксуване.

Устройството представлява GSM комуникатор с вграден GSM модем и реле за управление на уреда, в което единствено трябва да се постави СИМ карта на някой от мобилните оператори, включително и чуждестранни.

Комуникаторът е фабрично програмиран с настройки за самостоятелна аларма. Необходимо е САМО да поставите валидна СИМ карта  и да въведете телефонните номера

Може да изтеглете безплатното Android приложение “Valcor GSM”, с което лесно, удобно и разбираемо за всеки, да програмирате, контролирате и получавате информация за Вашия комуникатор. Комуникацията между приложението и GSM комуникатора се извършва чрез позвъняване и/или SMS.

Link , от където можете безплатно да изтеглите приложението Valcor GSM. 

Цена без ДДС: 180.62лв.
Цена с ДДС: 216.74лв.

Имаме 143 в наличност

Брой:
Изпрати на приятел Оцени продукта Добави в списъка с желания

За ползването на GSM комуникатора не е необходимо да се заплащат каквито и да е допълнителни месечни такси, освен таксата за реално извършената комуникация (разговори или SMS) от комуникатора към известяваните телефони, по тарифата на съответния мобилен оператор, към който сте си взели SIM карта. Тъй като управлението на уреда е чрез позвъняване, то не струва пари.

Комплектът включва: GSM комуникатор Valcor GSM50, антена, кабел за връзка, захранване 12V/2А, сирена, бутон , светодиод, датчик за врата и датчик за движение, подробни описания за експлоатация и схеми за монтаж! Моделът може да работи с до три обемни датчика!

Valcor GSM50 може да се програмира изцяло с SMS, релето може да се управлява с позвъняване без таксуване, има изход за светодиод показващ статуса на релето или охраната, в режим на охрана релето може да управлява сирена, има нов режим за дистанционно управление на уреди, следи за качеството на GSM сигнала (обхват), което позволява при монтажа да се намери най-подходящото му място и много други нови функции и подобрения.

Когато охраната е включена, комуникаторът следи зоните и при задействането им извършва комуникация – позвъняване и/или изпращане на информационен SMS на програмираните телефони. Може да изберете типа комуникация при алармено събитие: позвъняване и SMS, само позвъняване, само SMS или без комуникация. Когато охраната е изключена, комуникаторът няма да следи промяната на състоянието на зоните. Има възможност да се свърже светодиод, който да мига когато е включена охраната. GSM 40 извършва комуникация само при алармени събития. Комуникаторът има релеен изход, който може да се ползва да включва сирена при алармено събитие или като реле за дистанционно управление на уред или блокировка. Може да включите памет на състоянието на изхода на комуникатора и охраната - тази функция е важна ако искате комуникатора да помни състоянието си при спиране на захранването и при възстановяване след това (без да ползвате акумулатори). Пълно управление на комуникатора може да правите с командни SMS-и

Телефонните номера, които управляват комуникатора могат да се записват, изтриват и променят във всеки един момент дистанционно, чрез изпращане на команден SMS към модула от главния (мастер) номер, записан в комуникатора. Във всеки един момент, ако желаете да промените настройките на комуникатора, като му изпратите програмиращ SMS от главния телефон.

GSM комуникаторът е с микропроцесорно управление и работи с един главен и 3 потребителски телефонни номера.

Има 5 входни зони, от които 4 потребителски зони и една алармена зона; 1 програмируем изход; дистанционно програмиране, контрол и управление чрез SMS-и, памет за събития и много други.

Комуникаторът се захранва с 12V постоянно напрежение. Консумация на комуникатора: постоянната консумация на ток при отворени входни зони е до 20mA; при окъсени входни зони - до 35 mA; при сработило реле - до 100 mA; пикова консумация - 1А. Предимство е широкият температурен диапазон, в който работи (от -20 до + 60 градуса Целзий) и стабилната и надеждна работа благодарение на вградения GSM.

Програмирането се извършва чрез SMS. Настройките се запомнят в паметта на комуникатора и затова той е независим от SIM картата (тя може да се заменя, без това да оказва влияние на настройките). Комуникаторът е с широкоспектърно приложение и може да се използва на всякъде по света, той е независим от SIM карти и мобилни оператори.

Аксесоари за Valcor GSM50:

1.GSM LED- информационен светодиод. Вижте тук: GSM_LED
2. Бутон - за включване и изключване на алармата. Вижте тук: Бутон метален
3. Сирена. Вижте тук: Сирена
4. Бутон с вграден светодиод. Вижте тук: GSM бутон
5. Датчик за врата / прозорец. Вижте тук: Датчик за врата
6. Обемен датчик за движение. Вижте тук: Датчик за движение
7. Захранващ модул. Вижте тук: PWR1220
8. Захранващ модул PWR1 с акумулатор. Вижте тук: PWR1
9. Изнесена антена. Вижте тук: GSM антена

ХАРАКТЕРНИ ВЪЗМОЖНОСТИ НА VALCOR GSM50:

1. Съвместимост с всякакви SIM карти и мобилни оператори

2. Пет входни зони, разпределени както следва:
Една алармена зона с висок приоритет, на която може да се избира начинът на сработване: по маса или напрежение DC12V,чрез нормално отворен контакт -NOили чрез  нормално затворен контакт -NC. Тази зона може да се използва и като контролна зона за включване и изключване на следенето на останалите зони.
Четири потребителски зони с общо предназначение, които могат да се настройват за сработване - при подаване на маса; при отпадане на маса. Една от тези зони може да се ползва за следене на захранване.
3. Два режима на работа, както следва:

Режим 0 :

Телеметрия, контрол и управление. При активно ниво на която и да е от зоните, комуникаторът звъни на всички програмирани телефонни номера и/или изпраща SMSс текущото състояние. Активното ниво на зона 1 може да се избере да бъде по маса или напрежение, а на зони 2, 3, 4, 5 – активното ниво е по маса. Изход – вградено реле, което може да се командва с SMSили с позвъняване без таксуване!

Свързване към алармена система. Зона 1 следи сирената на алармата при подаване на алармено ниво (нормално отворен или затворен контакт към маса или напрежение). При задействане на зоната, комуникаторът звъни на всички програмирани телефони и/или изпраща SMSс текущото състояние. Зони 2, 3, 4, 5 следят текущото състояние на датчиците, но при задействането им няма да последва комуникация. Аларменото им ниво може да избира - при подаване на маса или отпадане на маса. Зона 5 може да се конфигурира да следи основното захранване на алармата или статуса й, при промяна състоянието на зоната се изпраща SMSс текущото състояние на комуникатора до всички програмирани телефони без позвъняване.

Управление на камини, климатици или други уреди, телеметрия и контрол. Релейният изхода на комуникатора се ползва за дистанционно управление на уред чрез SMSили позвъняване без таксуване! Релето може да се управлява чрез натискане на бутон или ключ, свързан към Зона 1. На зона 5 може да се свърже светодиод, който да мига когато релето е включено. Така можете да управлявате уреда локално и дистанционно като имате визуална индикация за състоянието. Зона 4 може да се ползва за следене на захранване или състояние, като при промяна на състоянието на зоната ще се изпрати SMSдо всички телефони, без да има позвъняване. Зоните, които не се ползват със специфични функции, могат да се ползват следене и контрол на процеси и състояния, като известяват с SMSи позвъняване. Може да избирате активните нива на зоните. (активното ниво се избира между отпадане или подаване на маса)

Режим 1  Комуникаторът работи като самостоятелна охранителна система. Зона 1 се ползва за включване и изключване на охраната (с ключ или бутон). Включването и изключването на охраната може да се прави и дистанционно чрез SMSили  чрез позвъняване без таксуване. В охрана, при задействане на която и да е от останалите зони, комуникаторът ще звъни на оторизираните за това телефони и/или изпраща SMSс текущото състояние. Може да избирате активното ниво на зони 2, 3, 4, 5 да е NO  или NCпо маса. В този режим има входно закъснение от 8сек.при задействане на зоните. Можете да ползвате зона 5 като изход статус и да включите към нея светодиод който ще мига когато е включена охраната. След включване в охрана имате 10 сек. изходно закъснение преди да се поемат зоните под охрана. Изход – вградено реле, което може да се ползва за включване на сирена или за независимо управление на някакъв уред.

4. Изходът е вградено реле с контакт 6А/ 240V; Управление чрез SMS – включване, изключване, включване по зададено време от 1s до 255s. Управление чрез позвъняване без таксуване - включване, изключване, включване по зададено време от 1s до 255s. Изходът може да ползва за управление на сирена!
5. Четири телефона за известяване, контрол и комуникация
Един главен телефонен номер и три потребителски телефонни номера;
Главният телефон препрограмира комуникатора и да извършва служебни функции, чрез изпращане на SMS
6. Избор на тип комуникация – само позвъняване, само SMS, и двете.
7. Изискване за текущото състояние на комуникатора (статус) – при позвъняване от програмираните телефони, комуникаторът ще върне информационен SMS с текущото състояние на зоните
8. Работи с всички GSM оператори
9. Изпращане на контролен SMS на главния телефонен номер, показващ изправността на модула през потребителско зададен период от време.
10. Възможност за охрана без алармена система
11. Програмиране чрез задаване на параметри в SIM картата или чрез изпращане на SMS за дистанционно програмиране от главния телефон

 

Файл Информация
GSM50 описание [PDF, 1.24 MB]

Like us on Facebook

 
 

Мини количка

Количката е празна.

Валута