Категории с падащо меню

Безплатно дистанционно управление на електроуреди Valcor GSM50

Код: GSM50 remote control
Описание

GSM комуникаторът Valcor GSM50, производство на фирма ЛЕСИ, се използва за дистанционно управление на печки камини, котли, климатици или други уреди, телеметрия и контрол чрез SMS или позвъняване без таксуване. Устройството представлява GSM комуникатор с вграден GSM модем и реле за управление на уреда, в което единствено трябва да се постави СИМ карта (без ПИН код) на някой от мобилните оператори, включително и чуждестранни. Релето може да се управлява и локално (на място) чрез натискане на бутон. Може да се свърже информационен светодиод ,който да мига когато релето е включено. По този начин безплатно и колкото пъти искате може да включвате и изключвате дистанционно камина, котел, климатик, бойлер и други уреди. Във всеки един момент може да изпратите команден SMS, с който еднозначно да наредите на комуникатора какво да направи. Чрез потребителските входове на комуникатора може да следите състоянието на определени параметри (спиране на захранване 220 V в обекта; опасност от замръзване чрез термодатчик; аварийно състояние на уреда, ако той има такъв изход и други) и да получите известяване при промяната им. Може да включите памет на състоянието на изхода на комуникатора и охраната - тази функция е важна ако искате комуникатора да помни състоянието си при спиране на захранването и при възстановяване след това (без да ползвате акумулатори).

Комуникаторът е фабрично програмиран с настройки за управление на електроуреди. Необходимо е САМО да поставите валидна СИМ карта и да въведете телефонните номера

Цена без ДДС: 85.00лв.
Цена с ДДС: 102.00лв.

Имаме 448 в наличност

Брой:
Изпрати на приятел Оцени продукта Добави в списъка с желания

ОПИСАНИЕ И СХЕМА МОЖЕ ДА НАМЕРИТЕ В МЕНЮ "ИЗТЕГЛЯНИЯ"

Окомплектовката на комуникатора включва: модул в пластмасова кутия, антена, кабел за връзка, букса за захранване, подробни описания за експлоатация и схеми за монтаж! Основните размери на кутията, в която е поместен модула са: ширина - 57 мм, дължина - 76 мм, височина - 30 мм.

Комуникаторът следи за качеството на GSM сигнала (обхват), което позволява при монтажа да се намери най-подходящото му място. Телефонните номера, които управляват комуникатора могат да се записват, изтриват и променят във всеки един момент дистанционно, чрез изпращане на команден SMS към модула от главния (мастер) номер, записан в комуникатора. Има възможност за улеснено програмиране на мастер номера с позвъняване или със SMS. Във всеки един момент, ако желаете да промените настройките на комуникатора, като му изпратите програмиращ SMS от главния телефон.

Комуникацията с GSM комуникатора се извършва чрез позвъняване и/или SMS.

Принцип на работа: ;
- При натискане на бутона може локално (на място) да превключвате релето.
- При позвъняване на един от четирите номера към комуникатора, той  ще даде сигнал заето, ще превключва дистанционно релето и ще изпраща SMS със състоянието му – включено / изключено
- При включено реле информационният светодиод мига и дава визуална информация за състоянието на релето.
- Комуникаторът ще изпраща SMS с текущото състояние до главният номер при рестартиране (например след спиране на захранването).
- При рестартиране комуникатора ще възстанови състоянието на изхода такова каквото е било преди изключването. Тази функция е важна ако искате комуникатора да помни състоянието си при спиране на захранването и при възстановяване (без да ползвате акумулатори).
- Ако за последните 168 часа не е извършена комуникация с модула, той сам ще инициира такава, чрез изпращане на информационен SMS на главния телефонен номер.
Приложение на комуникатора за дистанционно управление на врати:

Устройството е изключително подходящо за дистанционно управление на врати. Релето на комуникатора се свързва директно към електронната брава или към електронната заключващата система. Чрез позвъняване на комуникатора без таксуване се отключва бравата за предварително зададено време (програмируемо между 1 и 255 секунди), след което се заключва.

Tехнически параметри

 1. Захранващо напрежение – DC12V (min. 10V – max.16V)
 2. Консумиран ток в покой – max.50mA. Типично - 20 mA;
 3. Максимален консумиран ток с включена периферия – 1А
 4. Работна температура - -20°C ~ +60°C;
 5. Работна влажност- <30%;
 6. Клас на защита-IP21
 7. Работни честоти на GSMмодула –850/900/1800/1900MHz

  Аксесоари за Valcor GSM50:

  1.GSM LED- информационен светодиод. Вижте тук: GSM_LED
  2. Бутон - за включване и изключване на алармата. Вижте тук: Бутон метален
  3. Бутон с вграден светодиод. Вижте тук: GSM бутон
  4. Захранващ модул за зареждане на акумулатор. Вижте тук: PWR2014
  5. Кабелна  форма за свързване с акумулатор. Вижте тук: CON ACC
  6. Изнесена антена. Вижте тук: GSM антена

  ХАРАКТЕРНИ ВЪЗМОЖНОСТИ НА VALCOR GSM50:
  1. Съвместимост с всякакви SIM карти и мобилни оператори
  2. Всички SMS, които се изпращат от комуникатора се композират на момента и отразяват текущото състояние на комуникатора, входове, изходии качество на GSMсигнала.
  3. Пет входни зони, разпределени както следва:

 • Една алармена зона с висок приоритет, на която може да се избира начинът на сработване: по маса или напрежение DC12V,чрез нормално отворен контакт-NOили чрез  нормално затворен контакт-NC. Тази зона може да се използва и като контролна зона за включване и изключване на следенето на останалите зони.

 • Четири потребителски зони, на които може да се избира начинът на сработване –  чрез NOили чрез  NCкъм маса. Една от тези зони може да се използва за следене на захранване;
  4. Два режима на работа, както следва:

   Режим 0

 • Телеметрия, контрол и управление. При активно ниво на която и да е от зоните, комуникаторът звъни на всички програмирани телефонни номера и/или изпраща SMSс текущото състояние. Активното ниво на зона 1 може да се избере да бъде по маса или напрежение, а на зони 2, 3, 4, 5 – активното ниво е по маса. Изход – вградено реле, което може да се командва с SMSили с позвъняване без таксуване!

 • Свързване към алармена система. Зона 1 следи сирената на алармата при подаване на алармено ниво (нормално отворен или затворен контакт към маса или напрежение). При задействане на зоната, комуникаторът звъни на всички програмирани телефони и/или изпраща SMSс текущото състояние. Зони 2, 3, 4, 5 следят текущото състояние на датчиците, но при задействането им няма да последва комуникация. Аларменото им ниво може да избира - при подаване на маса или отпадане на маса. Зона 5 може да се конфигурира да следи основното захранване на алармата или статуса й, при промяна състоянието на зоната се изпраща SMSс текущото състояние на комуникатора до всички програмирани телефони без позвъняване.

  Управление на камини, климатици или други уреди, телеметрия и контрол. Релейният изхода на комуникатора се ползва за дистанционно управление на уред чрез SMSили позвъняване без таксуване! Релето може да се управлява чрез натискане на бутон или ключ, свързан към Зона 1. На зона 5 може да се свърже светодиод, който да мига когато релето е включено. Така можете да управлявате уреда локално и дистанционно като имате визуална индикация за състоянието. Зона 4 може да се ползва за следене на захранване или състояние, като при промяна на състоянието на зоната ще се изпрати SMSдо всички телефони, без да има позвъняване. Зоните, които не се ползват със специфични функции, могат да се ползват следене и контрол на процеси и състояния, като известяват с SMSи позвъняване. Може да избирате активните нива на зоните. (активното ниво се избира между отпадане или подаване на маса)

  Режим 1 Комуникаторът работи като самостоятелна охранителна система. Зона 1 се ползва за включване и изключване на охраната (с ключ или бутон). Включването и изключването на охраната може да се прави и дистанционно чрез SMSили  чрез позвъняване без таксуване. В охрана, при задействане на която и да е от останалите зони, комуникаторът ще звъни на оторизираните за това телефони и/или изпраща SMSс текущото състояние. Може да избирате активното ниво на зони 2, 3, 4, 5 да е NO  или NCпо маса. В този режим има входно закъснение от 8сек.при задействане на зоните. Можете да ползвате зона 5 като изход статус и да включите към нея светодиод който ще мига когато е включена охраната. След включване в охрана имате 10 сек. изходно закъснение преди да се поемат зоните под охрана. Изход – вградено реле, което може да се ползва за включване на сирена или за независимо управление на някакъв уред.
  5. Един програмируем потребителски изход -  вградено реле с контакт 6А/ 240V;
  Управление чрез позвъняване без таксуване  или SMS – включване, изключване, включване по зададено време от 1sдо 255s.
  Изходът може да ползва за управление на сирена!<
  6. Четири телефона за известяване, контрол и комуникация
  Един главен телефонен номер и три потребителски телефонни номера;
  Главният телефон препрограмира комуникатора и чрез него се извършват служебни функции, чрез изпращане на SMS
  7. Избор на тип комуникация – само позвъняване, само SMS, и двете.
  8. Изискване за текущото състояние на комуникатора (статус) – при позвъняване от програмираните телефони, комуникаторът може да върне информационен SMS с текущото състояние на зоните (програмуруема опция).
  9. Изпращане на контролен SMS на главния телефонен номер, показващ изправността на модула през потребителско зададен период от време (програмуруема опция).
  10. Възможност за охрана без алармена система
  11. Програмиране чрез изпращане на SMS за дистанционно програмиране от главния телефон;
  12. Интелигентно следене за наличието на обхват - значително е подобрена работата на комуникатора при използването му в подвижни обекти (автомобили), в роуминг и на места с кртичен обхват;<
  13. Информация за нивото на обхвата чрез информационния светодиод и в SMS-ите с информация за състоянието;
  14. Допълнителна функция, позволяваща, независимо от избрания режим на работа, при позвъняване от какъвто и да е телефон (неоторизиран), да се управлява вграденото реле за предварително програмирано време (ако функцията е изключена, комуникаторът няма да управлява релето след позвъняване от неоторизирани телефонни номера).

Брой Цена без ДДС Цена с ДДС
1 85.00лв. 102.00лв.
10 80.75лв. 96.90лв.
20 76.50лв. 91.80лв.
Файл Информация
GSM Valcor сертификат [PDF, 206.16 KB]
GSM50 уред [PDF, 450.35 KB]

Like us on Facebook

 
 

Мини количка

Количката е празна.

Валута